ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
สีย้อมผ้า Fabric Dyes
สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints
สีเปลี่ยนสีรองเท้า Shoe Colour
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
  Colour Products
 
ไดล่อน สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints สีเพ้นท์ผ้า
Fabric Paints
  มีเดียม สร้างเฉดสี Shade Creator มีเดียม สร้างเฉดสี
Shade Creator
ใช้วาดลงบนผ้าได้ทุกชนิด สีติดคงทนถาวร และคงความนุ่ม
ของผ้าดังเดิม
  มีเดียมใช้ผสมกับสีเพ้นท์ผ้าเพื่อให้สีอ่อนลงแต่คงคุณสมบัติ
ของสี และความนุ่มของผ้าดังเดิม
ไดล่อน สีเพ้นท์ผ้า 3D สีเพ้นท์ผ้า 3D
3D Fabric Paints
  ไดล่อน ครีมลอกภาพ ครีมลอกภาพลงผ้า
Image Maker
ตกแต่งลวดลายบนผ้าทุกชนิด และวัสดุอื่นๆ เช่นแก้ว
พลาสติก กระดาษ ไม้ ฯลฯ สีติดคงทนถาวร
  ลอกภาพถ่ายเอกสารสี หรือขาว-ดำ
ลงบนเสื้อผ้า กระเป๋า ปลอกหมอน
ฯลฯ
สีย้อมผ้า  |  สีเพ้นท์ผ้า  |  สีเปลี่ยนสีรองเท้า  |