ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
   
@dylonthailand
 
 
             
    รายการทั่วไป      
    O หน้าหลัก      
    O เกี่ยวกับบริษัท      
    O คำแนะนำการย้อมผ้า      
    O ตัวแทนจำหน่าย      
    O ผังเว็บไซต์      
 
 
       
     
  O สีย้อมผ้า   O ผลิตภัณฑ์รักษาผ้า   O สีย้อมผ้า
   
•
สีย้อมร้อน    
•
คัลเลอร์ แคชเชอร์
แผ่นดักจับสีตก
    • ย้อมผ้า
•
สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม • ย้อมวัสดุต่างๆ
   


   
•
น้ำยาขจัดคราบสีตก
สำหรับผ้าสี
       
   


   
•
ผงซักผ้าขาวและขจัดสกปรก      
                 
 
   
•
น้ำยาป้องกันสีตก    
   

   

   
   

   

   
   


   

   
   

           
          O ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้    
 
   
•
น้ำยาขจัดคราบหินปูน    
   
   

   
   
   
•
ผงทำความสะอาดเครื่อง
ล้างจานและเครื่องซักผ้า
   
             
           
 
 
  O สีย้อมผ้า   O สีย้อมผ้า   O ที่อยู่ และแผนที่บริษัท
  O สีเพ้นท์ผ้า   O คำถาม-คำตอบ    
  O สีเปลี่ยนสีรองเท้า   O ประวัติสีย้อมผ้า    
  O ผลิตภัณฑ์รักษาผ้า   O เรื่องเกี่ยวกับสี    
  O ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
เครื่องใช้
         
 
 
       
 
 
       

บริษัท วรภาสดี จำกัด  82/174 หมู่ 11  ซอยเอกชัย 10  ถนนเอกชัย  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150
Tel: 0-2893 8893  FAX: 0-2893 8895  website: www.vorabhasd.co.th  e-mail: info@vorabhasd.co.th