ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
สีย้อมผ้า Fabric Dyes
สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints
สีเปลี่ยนสีรองเท้า Shoe Colour
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
  Colour Products
 
ไดล่อน สีย้อมผ้า สีย้อมร้อน สีย้อมร้อน
สีย้อมผ้า สารพัดประโยชน์
Multi-purpose Dye
  ไดล่อน สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม
Premium Dye
สำหรับย้อมผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าใยธรรมชาติ และวัสดุอื่นๆ
เช่น ไม้ กระดุม ขนนก หญ้าแห้ง ฯลฯ
 

สีย้อมผ้าสูตรใหม่ที่ดีที่สุดของไดล่อน สีไม่ตก เหมาะสำหรับ
ย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด

ไดล่อน สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า สีย้อมผ้า ด้วยเครื่องซักผ้า
Colourfast Dye
  ไดกอน ยากำจัดสี และคราบสกปรก ยากำจัดสี และคราบสกปรก
DYGON Colour Stripper
ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ย้อมผ้าในเครื่องซักผ้า เหมือนการซักผ้า
ตามปกติ สะดวก และสีไม่ตก ใช้สำหรับย้อมผ้าใยธรรมชาติ
  ใช้กำจัดสีผ้าให้อ่อนลงก่อนนำไปย้อม และใช้กำจัดคราบ
สกปรกต่างๆ บนผ้า
สีย้อมผ้า  |  สีเพ้นท์ผ้า  |  สีเปลี่ยนสีรองเท้า  |