ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
 
 
น้ำยาขจัดคราบหินปูน
อเนกประสงค์

All Purpose Descaler
ขจัดคราบหินปูนใน 10 นาทีโดยไม่ต้องขัด ไม่มีสารพิษ
และไม่กัดกร่อนโลหะ
ผงทำความสะอาด
เครื่องล้างจาน และเครื่องซักผ้า

Dishwasher &
Washing Machine Cleaner
     
ใช้ขจัดคราบหินปูน คราบอาหาร และคราบผงซักฟอก
ที่สะสมในเครื่องล้างจาน และเครื่องซักผ้า
   
ผลิตภัณฑ์รักษาผ้า  |  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้  |