ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
 
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
vorabhas d, dylon, dylon thailand, fabric dye, dye, colour, color, สี, สีย้อมผ้า, สีย้อม, ย้อมผ้า, multi purpose dye, สีย้อมร้อน, cold water dye, สีย้อมเย็น, ย้อมเย็น, สีไม่ตก, tie dye, มัดย้อม, สีมัดย้อม, batik, สีบาติก, บาติก, dygon, pre dye, pre-dye, remove dye, dye stripper, colour stripper, color stripper, ยากำจัดสี, กำจัดสี, กัดสี, ยากัดสี, ฟอกสี, ยาฟอกสี, สารฟอกสี, machine dye, washing machine dye, สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า, สีย้อมผ้า เครื่องซักผ้า, ย้อมเครื่องซักผ้า, fabric paint, fabric painting, สีเพ้นท์, เพ้นท์ผ้า, สีเพ้นท์ผ้า, shoe colour, shoe color, สีรองเท้าหนัง, suede shoe colour, suede shoe color, สีรองเท้าหนังกลับ, สีหนังกลับ, household product, household cleaner, fabric care, ทำความสะอาด, colour run remover, สีตก, คราบสีตก, กำจัดสีตก, กำจัดคราบสีตก, ขจัดสีตก, ขจัดคราบสีตก, colour fix, colour seal, น้ำยาป้องกันสีตก, ป้องกันสีตก, กันสีตก, กันตก, ยากันตก, สีไม่ตก, fabric whitener, whitener, stain remover, stain remove, ยาฟอกผ้าขาว, ฟอกผ้าขาว, ฟอกผ้า, ฟอกขาว, ฟอกขาวผ้า, คราบสกปรก, กำจัดคราบสกปรก, กำจัดสกปรก, กำจัดคราบ, lingerie whitener, lingerie cleaner, ทำความสะอาดชุดชั้นใน, ซักชุดชั้นใน, ชุดชั้นใน, oust, limescale, descaler, คราบหินปูน, กำจัดคราบหินปูน, ขจัดคราบหินปูน, ทำความสะอาดคราบหินปูน, ทำความสะอาดหินปูน, dish washer cleaner, washing machine cleaner, ทำความสะอาดเครื่องล้างจาน, ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า, ล้างเครื่องล้างจาน, ล้างเครื่องซักผ้า

บริษัท วรภาสดี จำกัด 82/174 หมู่ 11 ซอยเอกชัย 10 ถนนเอกชัย เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Tel: 0-2893 8893 FAX: 0-2893 8895 website: www.vorabhasd.co.th e-mail: info@vorabhasd.co.th