ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
 
 
คัลเลอร์ แคชเชอร์ แผ่นดักจับสีตก และสิ่งสกปรก Colour Catcher คัลเลอร์ แคชเชอร์
แผ่นดักจับสีตก และสิ่งสกปรก
Colour Catcher
  น้ำยาป้องกันสีตก
Colour Seal
ใช้ขณะซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้สีตก และสิ่งสกปรกไปติด
บนเสื้อผ้า ทำให้สามารถซักผ้าขาว และผ้าสีรวมกันได้
ช่วยให้ผ้าสีสีไม่ตก และรักษาสีผ้าให้ดูใหม่สดใส
เหมาะกับผ้าทุกชนิด โดยเฉพาะผ้าไหม
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสีตก
สำหรับผ้าสี (ซักเครื่องและซักมือ)
S.O.S. Colour Run
เหมาะสำหรับขจัดคราบสีตกบนผ้าให้หลุดออก ปลอดภัย
กับผ้าสีและเนื้อผ้าทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว
และขจัดคราบสกปรก

White 'n' Bright & Oxi Stain Removal

คืนความขาวให้กับเสื้อผ้า และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น โดยไม่ทำลายเนื้อผ้า
ผลิตภัณฑ์รักษาผ้า  |  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้  |