ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
       
    สีย้อมร้อน สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม   สีย้อมเย็น
ประเภทสี :   เป็นสีสูตรเฉพาะที่มีส่วนผสมของสี
หลายชนิด เรียกว่า Multi Dye
จึงย้อมผ้า และวัสดุได้ หลายชนิด
  เป็นสีที่ดีที่สุดของไดล่อน
(Reactive Dye)
  เป็นสีรีแอคทีฟ (Reactive Dye)
ใช้สำหรับ :   ใช้ย้อมผ้าได้หลายชนิด ทั้งเส้นใย
ธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์
รวมถึงวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุจากธรรม
ชาติ ไม้ ดอกไม้แห้ง และพลาสติก
ต่างๆ จำพวกกระดุม
  ใช้ย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด   ใช้ย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติโดย
เฉพาะ และวัสดุจากธรรมชาติ
เพิ่มเติม :   เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ   เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ   เกลือ 4 ช้อนโต๊ะ และ
เคมีช่วยย้อม (Cold Dye Fix)
ความคงทน :   สีทนต่อการซักล้างได้ดี แต่้น้อยกว่า
สีย้อมเย็น และสีสูตรพรีเมี่ยม เล็กน้อย
  สีติดคงทน สีไม่ตก 100%   สีติดคงทน สีไม่ตก 100%
อุณหภูมิ :   ใช้น้ำร้อนตลอดการย้อม   ย้อมด้วยน้ำอุ่น 40-45 °C
(ความร้อนสูงสุดจากเครื่องทำน้ำอุ่น
จะมีอุณหภูิมิประมาณ 40-45 °C
ซึ่งใช้ย้อมผ้าได้ หรือจะใช้น้ำร้อน
1 ส่วน ผสมกับน้ำประปา 2 ส่วนก็จะ
ได้น้ำอุ่นประมาณ 40-45 °C
  ย้อมด้วยน้ำธรรมดาจากก๊อกน้ำ
ไม่เป็นพิษ :   เป็นสีที่ไม่เป็นพิษ (Non Toxic) ทั้งสีย้อมร้อน สีย้อมผ้าสูตรพรีเมี่ยม และสีย้อมเย็น ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะไม่มโลหะหนักเจือปน เช่นสารปรอท ตะกั่ว สังกะสี นิเกล ทองแดง แมงกานีส โคบอลต์ โครเมียม ฯลฯ
ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และไม่ทำให้ผ้าแข็งกระด้าง
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |