ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
 
   
  Adobe Acrobat VDO Clip
สีย้อมผ้า Fabric Dyes
สีย้อมร้อน (Multi-purpose Dyes) (193 kb) คลิปวิธีใช้
สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม คลิปวิธีใช้
สีย้อมเย็น (Cold Water Dyes) (241 kb) คลิปวิธีใช้
ไดกอน ยากำจัดสี และคราบสกปรก (Dygon Colour Stripper) (191 kb) คลิปวิธีใช้
สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า (Machine Dyes)
 
       
สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints    
สีเพ้นท์ผ้า (Fabric Paints) (270 kb)
มีเดียมสร้างเฉดสี (Shade Creator)
สีเพ้นท์ผ้า 3D (3D Fabric Paints)

(468 kb)

ครีมลอกภาพลงผ้า (Image Maker) (242 kb)
 
       
สีเปลี่ยนสีรองเท้า Shoe Colours & Dyes
สีเปลี่ยนสีรองเท้าหนัง (Shoe & Accessories Colour) (268 kb)
สีเปลี่ยนสีหนังกลับ (Suede & Nubuck Shoe Dye) (213 kb)
 
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์สี  |  วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  |