ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
         
  คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “สี” เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก สีสามารถสื่อถึงอารมณ์ และความรู้สึกได้ การเลือกใช้สีจึงมีความสำคัญ ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับ วงจรสี (Colour Wheel) กันก่อน เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานของการเลือกใช้ และผสมสีต่อไป
 


สีขั้นที่ 1 หรือแม่สี (Primary Colours)

แม่สี ประกอบด้วยสี 3 สี คือ
สีแดง

สีเหลือง

สีน้ำเงิน

ซึ่งเป็นสีที่ไม่สามารถ ผสมได้จากสีใดๆ

 
สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours)

สีขั้นที่ 2 ประกอบด้วยสี 3 สี คือ
สีส้ม
(แดง + เหลือง)
สีเขียว
(เหลือง + น้ำเงิน)
สีม่วง
(แดง + น้ำเงิน)
สีกลุ่มนี้ได้จากการผสมแม่สี 2 สีเข้าด้วยกัน
 
 
สีขั้นที่ 3 (Intermediate Colours)

สีขั้นที่ 3 ได้จากการผสมแม่สี กับ สีขั้นที่ 2 จึงได้สีเพิ่มอีก 6 สี ได้แก่
สีแดงอมส้ม

สีเหลืองอมส้ม

สีเขียวอมเหลือง

สีน้ำเงินอมเขียว

สีน้ำเงินอมม่วง

สีม่วงอมแดง
 
 

สีขั้นที่ 4 หรือสีตรงข้าม (Complementary Colours)

สีขั้นที่ 4 ได้จากการผสมสีที่อยู่ตรงข้ามกันของวงจรสี ถ้าผสมในสัดส่วนเท่าๆ
กันจะได้ สีดำ หรือ สีเทาเข้ม
 
  แต่ถ้าผสมในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันก็จะได้สีที่เข้มขึ้น เช่น
สีส้ม 75% ผสมกับ สีน้ำเงิน 25% จะได้ สีส้มเข้มที่คล้ายสีน้ำตาล
สีน้ำเงิน 75% ผสมกับสีส้ม 25% จะได้ สีน้ำเงินเข้มที่คล้ายสีเขียวอมน้ำเงิน
สีม่วงอมแดง 75% ผสมกับ สีเขียวอมเหลือง 25% จะได้ สีม่วงตุ่น
 
  นอกจากนี้ วงจรสี ยังช่วยให้เราแบ่งสีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น
   
  สีโทนเย็น
(Cool Colours)
ให้ความรู้สึกสงบ สบาย เย็น
สีโทนร้อน
(Warm Colours)
ให้ความรู้สึกร้อน ตื่นเต้น
 
วงจรสี   |  สีกับความรู้สึก  |