ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักคำแนะนำการย้อมผ้าตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
 
ไดล่อน สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม   Dylon Premium Dye
  ไดล่อน สีย้อมผ้า สีย้อมเย็น      
        มีให้เลือกถึง 24 สี
        วิธีการย้อมผ้า
        ถาม-ตอบ Q & A
        สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ Do/Don't
        ตารางชนิดของผ้า
        ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
        video วิธีการย้อมผ้า
     
 
 คุณสมบัติ
สีย้อมผ้าในครัวเรือนที่ดีที่สุดของไดล่อน
ใช้ย้อม ผ้าเส้นใยธรรมชาติ ทุกชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน
ผ้าเรยอง ถ้าใช้ย้อมผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้ายผสม
โพลิเอสเตอร์  ผ้าเรยองผสมโพลิเอสเตอร์ จะได้สีอ่อนลง
ดูชนิดของผ้าที่สามารถย้อมได้จาก ตารางชนิดของผ้า
เหมาะสำหรับใช้ในงานฝีมือ เช่น มัดย้อม
สีไม่ตก
ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และไม่ทำให้ผ้าแข็ง
กระด้าง
ย้อมด้วยน้ำอุ่น 40 °C (ความร้อนสูงสุดจากเครื่องทำน้ำอุ่น)
ผลิตในประเทศอังกฤษ
เป็นสีปลอดสารพิษ (Non-toxic) และไม่มีโลหะหนัก
 ปริมาณการใช้
สี 1 ซอง ย้อมผ้าแห้งหนัก 250 กรัม (ประมาณ 2-3
ตารางหลา) หรือเสื้อเชิ้ตผู้ชาย 1 ตัว
ดู ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
ใช้น้ำอุ่นประมาณ 6 ลิตร
ใช้เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ (250 กรัม)
 ข้อแนะนำ
ความร้อนสูงสุดจากเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีอุณหภูิมิประมาณ 40-45 °C ซึ่งใช้ย้อมผ้าได้ หรือจะใช้น้ำร้อน 1 ส่วน
ผสมกับน้ำประปา 2 ส่วนก็จะได้น้ำอุ่นประมาณ 40-45 °C
ถ้าใช้สีมากกว่า 1 ซอง แต่ใช้น้ำเท่าเดิม ก็ไม่ต้องเพิ่มเกลือ
ปริมาณเกลือที่ใช้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ เช่น
ใช้น้ำอุ่น 6 ลิตร ให้ใส่เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ (250 กรัม)

ถ้าใช้น้ำ 12 ลิตร ให้ใส่เกลือ 10 ช้อนโต๊ะ (500 กรัม)
การใช้น้ำมากขึ้นจะทำให้ได้สีอ่อนลง
แยกซักผ้าที่ย้อมแล้วต่างหาก 2-3 ครั้งแรก โดยกลับผ้า
ด้านในออก เพราะอาจมีกากสีตกค้างอยู่ หลังจากนั้น
ก็สามารถซักรวมกับผ้าอื่นๆ ได้
 
 คลิปวิธีการย้อมผ้า
 
 วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ (250 กรัม) (จำเป็นต้องใช้)
กะละมัง ถัง หม้อ หรือภาชนะที่ใช้ในการย้อม
ถุงมือยาง
แก้ว หรือขันน้ำ สำหรับละลายสี
ปากคีบ ทัพพี หรือไม้สำหรับคนผ้า
   
 
 วิธีใช้ สีย้อมผ้า      
         
ชั่งน้ำหนักผ้าแห้งที่จะย้อม
(เพื่อคำนวณว่าต้องใช้สีกี่ซอง)
ซักผ้าให้สะอาด แล้วบิดหมาดๆ
(ไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
   
เทสีลงในกะละมังย้อม
      คลี่ผ้าออกแล้วค่อยๆ จุ่มลงในกะละมัง
เพื่อให้ได้สีสม่ำเสมอ ควรกดผ้าให้จม
ใต้น้ำตลอดเวลา และคนผ้าตลอดเวลา
15 นาทีแรก
จากนั้น แช่ผ้าให้จมใต้
น้ำต่อไปอีก 45 นาที โดยให้คนผ้าเป็น
ครั้งคราว
อย่างน้อย ทุกๆ 10 นาที
เติมน้ำอุ่น (40 °C) ประมาณ 6 ลิตร ใส่กะละมัง
      


นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วมาล้างในน้ำ
สะอาดหลายๆ ครั้งจนน้ำล้างใส
ซักอีกครั้งในน้ำอุ่นผสมผงซักฟอก
เพื่อขจัดกากสีออก ซักให้สะอาดแล้ว
ตากในที่ร่ม
ใส่เกลือ 5 ช้อนโต๊ะ (250 กรัม)
แล้วคนให้ละลาย         
(สวมถุงมือยาง) ละลายสีด้วยน้ำอุ่น
(40 °C
) ครึ่งลิตร (500 ml.) ต่อสี 1 ซอง แล้วคนให้สีละลายจนหมด
            กลับด้านบน Go Top
 
สีย้อมร้อน  |  สีย้อมเย็น  |  ยากำจัดสี และคราบสกปรก  |  สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า สีย้อมผ้า พรีเมี่ยม  |
สี, สีย้อมผ้า, dylon premium dye, dylon hand dye, สีไม่ตก, เกลือย้อมผ้า, tie dye, tie-dye, มัดย้อม, ผ้ามัดย้อม, สีมัดย้อม, cotton, ผ้าฝ้าย, ฝ้าย, สีย้อมฝ้าย, สีย้อมผ้าฝ้าย, silk, ผ้าไหม, ไหม, สีย้อมผ้าไหม, สีย้อมไหม, wool, ผ้าขนสัตว์, ผ้าขนแกะ, สีย้อมผ้าขนสัตว์, Jeans, ย้อมยีนส์, สีย้อมยีนส์, ย้อมยีน, กระดาษสา, สีย้อมกระดาษสา