ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
 
  ตรวจดูป้ายบนเสื้อผ้าว่าเป็นผ้าชนิดใด และผ้านั้นจะต้องไม่ผ่านกรรมวีธีพิเศษ เช่นผ้าร่ม เพราะจะไม่สามารถย้อมได้
  หากไม่มีระบุไว้ สามารถจำแนกชนิดของผ้าคร่าวๆ ได้โดยทำตาม วิธีทดสอบชนิดของเส้นใยผ้าด้วยตนเอง
  เมื่อทราบชนิดของผ้าแล้ว ให้ดูจากตารางผ้าเพื่อดูว่าควรใช้สีชนิดใด
  สีย้อมร้อน (Multi-purpose Dye) เหมาะกับการย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์
  สีย้อมผ้า สูตรพรีเมี่ยม (Premium Dye) เหมาะกับการย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติ
  สีย้อมเย็น (Cold Water Dye) เหมาะกับการย้อมผ้าเส้นใยธรรมชาติ
  ยากำจัดสี (DYGON / Pre-dye) ใช้สำหรับกำจัดสีบนผ้าให้อ่อนลง หรือปรับสีผ้าที่ไม่สม่ำเสมอให้เสมอกันก่อนนำผ้าไป
ย้อมสีใหม่ สามารถใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ยกเว้นผ้าผสมโพลิเอสเตอร์ ผ้าอะซิเตท และผ้าที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษ
  ทำตามวิธีการใช้ของสีแต่ละชนิด
   
    สีย้อมร้อน
Multi-purpose
Dye

สีย้อมผ้า
สูตรพรีเมี่ยม
Premium Dye

สีย้อมเย็น
Cold Water
Dye
พรีดาย
ยากำจัดสี
Pre-Dye
 
  ผ้าฝ้าย (Cotton)  
  ผ้าลินิน (Linen)  
  ผ้าวิสโคส เรยอง (Viscose Rayon)  
  ผ้าวินเซล (Vincel)  
  ผ้าไหม (Silk)  
  ผ้าขนสัตว์(Wool)  
  ผ้าไลคร่า (Lycra)  
  ผ้าไนล่อน (Nylon)  
  ผ้าฝ้ายผสมโพลิเอสเตอร์
(Cotton & Polyester)
 
  ผ้าโพลิเอสเตอร์ (Polyester)  
ย้อมได้สีเข้ม
ย้อมได้สีอ่อน
ไม่สามารถใช้ได้
  สำหรับผ้าขนสัตว์ ให้ดูรายละเอียดวิธีการใช้กับผ้าขนสัตว์ของสีแต่ละชนิด
หมายเหตุ ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ 100% เช่น โพลิเอสเตอร์ และอะคริลิค ไม่สามารถย้อมได้ เพราะสีไม่สามารถซึมได้
กลับด้านบน Go Top
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |