ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักตัวแทนจำหน่ายผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
   
@dylonthailand
 
สีย้อมผ้าไดล่อน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำให้การย้อมผ้าด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย และสามารถย้อมผ้าได้หลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการย้อมผ้าให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดจาก การย้อมผ้า
 

1. ชนิดของผ้า

ในการย้อมผ้า สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการย้อมผ้าคือ การที่เราทราบชนิดของผ้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้เราสามารถเลือกใช้ชนิดของสีได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผ้าแต่ละชนิดจะมีการดูดซับที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ความเข้มอ่อนของสีที่ย้อมได้แตกต่างกันด้วย
 
  ภาพแสดงความเข้มของสีที่ได้จากการย้อมผ้าชนิดต่างๆ  
1. Acetate ผ้าอะซิเตท
2. Cotton ผ้าฝ้าย
3. Nylon ผ้าไนล่อน
4. Polyester ผ้าโพลิเอสเตอร์
5. Acrylic ผ้าอะคริลิค
6. Wool ผ้าขนสัตว์
 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ผ้าฝ้ายจะย้อมได้สีเข้มที่สุด (สีที่แสดงบนตลับสีเป็นสีที่ได้จากการย้อมผ้าฝ้าย ที่น้ำหนัก 250 กรัม) และอ่อนลงเมื่อย้อมผ้าชนิดอื่นๆ เมื่อทราบชนิดของผ้าก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าผ้าที่เราย้อมจะได้ความเข้มของสีเท่าใด และสามารถที่จะเพิ่มหรือลดปริมาณสีได้
ถ้าย้อมผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ขอแนะนำให้ใช้ ไดล่อน สีย้อมเย็น เพราะเป็นสีที่เหมาะสำหรับเส้นใยธรรมชาติ และด้วยคุณสมบัติพิเศษของ ไดล่อน สีย้อมเย็น ซึ่งเป็นสีที่ไม่ตก จึงไม่จำเป็นต้องแยกซักผ้าที่ย้อมด้วยสีชนิดนี้ แต่ไม่สามารถ ใช้ย้อมผ้าเส้นใยสังเคราะห์ได้
ส่วนสีย้อมร้อน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถย้อมผ้าได้หลายชนิด ทั้งเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ แต่สีชนิดนี้จะทน การซักล้างได้น้อยกว่า ไดล่อน สีย้อมเย็น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ตารางผ้า เพื่อเลือกสีให้เหมาะสมกับผ้า
 
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |